Quy hoạch Thung thuốc Chùa cổ

0
253

Giai đoạn 1: Từ năm 2017 – 2018

Thung thuốc Chùa cổ chia làm:

  • 5 khu vực trồng bảo tồn Trà hoa vàng hiện có ở Việt Nam
  • 7 vườn thuốc theo chủ đề khác nhau
  • Vườn hoa bốn mùa

Phần bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here