Trồng trình diễn Kim ngân

0
295

Thời gian trồng: Từ tháng 8/2016

Diện tích: 500 m2

Công nghệ trồng: Dàn leo

 

Phần bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here