Trồng trình diễn Gấc

0
228

Thời gian trồng: 1/2017

Diện tích trồng: 700 m2

Công nghệ trồng: Dàn lưới Cột bê tông

Phần bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here