Trồng trình diễn Hà thủ ô đỏ

0
285

Thời gian trồng: 6/2016

Diện tích trồng: 1000 m2

Công nghệ trồng: Dàn leo 1 luống

Phần bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here