Bộ môn Thực vật – Trường đại học Dược Hà Nội

0
322

Là đơn vị tư vấn chính:

  • Lập thuyết minh dự án
  • Triển khai thực hiện Dự án
  • Tư vấn chuyên môn
  • Liên kết hợp tác với các tổ chức bên ngoài

Phần bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here