Thứ Hai, Tháng Mười Hai 9, 2019

Trồng trình diễn Gấc

Thời gian trồng: 1/2017 Diện tích trồng: 700 m2 Công nghệ trồng: Dàn lưới Cột bê tông

Trồng trình diễn Hà thủ ô đỏ

Thời gian trồng: 6/2016 Diện tích trồng: 1000 m2 Công nghệ trồng: Dàn leo 1 luống

Trồng trình diễn Kim ngân

Thời gian trồng: Từ tháng 8/2016 Diện tích: 500 m2 Công nghệ trồng: Dàn leo