Thứ Ba, Tháng Mười Hai 10, 2019

Bách bộ – Stemona tuberosa

BÁCH BỘ Bách bộ có tên khoa học là Stemona tuberosa Lour thuộc họ khoa học Stemonaceae. Bách bộ thuộc loại dây leo thân nhỏ nhẵn,...