Thứ Ba, Tháng Mười Hai 10, 2019

Sứ mệnh

Bảo tồn và phát triển cây thuốc nhiệt đới ở vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ

Tầm nhìn

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Cây thuốc ở đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, liên quan đến Phật giáo. ...

Giới thiệu chung

Vườn cây thuốc Bái Đính (Bai Dinh Medicinal Plant Garden) là một hệ thống phức hợp vườn nằm ở phía Đông Nam chùa Bái...

Tầm nhìn

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Cây thuốc ở đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, liên quan đến Phật giáo. ...

Giới thiệu chung

Vườn thuốc Bái Đính là một hệ thống phức hợp vườn nằm ở phía Đông Nam chùa Bái Đính, trải dài xuyên suốt từ...